Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,72 lei