Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,56 lei