Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

33,26 lei