Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,52 lei