Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,70 lei