Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,16 lei